Jesteś w: / » Szlaki kajakowe » Rzeka Łyna »

"Rzeka Łyna" - 215.00 km

Szlak historyczną rzeką regionu. Olsztyn (Allenstein) - stolica regionu - to miasto nad Łyną (Alne). Rzeka o zróżnicowanej charakterystyce i zmiennym krajobrazie. Płynie lasami, polami, łąkami, tworzy wartkie przełomy i malownicze zakola. Rzeka zmienia się w zależności od pory roku, szczególnie w okresie zimy i wiosny niesie ze sobą duże masy wody, prąd jest bardzo szybki, miejscami gwałtowny. Bieg swój rozpoczyna na skraju Mazur i biegnie przez historyczną Warmię. Uchodzi do Pregoły na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Początkowy sześciokilometrowy odcinek bardzo trudny do przepłynięcia w okresie wegetacji roślin. Odcinek przez rezerwat "Las Warmiński" zawsze jest bardzo trudny i uciążliwy - wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Odcinek przez ośrodek Rady Ministrów Łańsk wymaga zgłoszenia zamiaru przepłynięcia. Na odcinku od Lidzbarka Warmińskiego w stronę granicy państwa brzegi porasta w dużych ilościach Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) oraz inne jego odmiany. Ze względu na swoje niebezpieczne właściwości w okresie letnim należy zachować szczególną ostrożność.

Szlak może stanowić kontynuację spływu rzekami: Marózka, Wadąg, Symsarna, Elma, Pisa, Guber. Po załatwieniu odpowiednich formalności można płynąć do rz. Pregoły na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.
Szczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
 
km
[w górę rzeki]
 
Opis 
0.00215.00Rurowy przepust pod drogą koło m. Wólka Orłowska. Wcześniej Łyna to wąska struga nie nadająca się do płynięcia. Płyniemy wąskim korytem wśród wzgórz.
2.00213.00Wpływamy na jez. Krzyż.
2.50212.50Wypływ rzeki na północy. Płyniemy gęstym trzcinowiskiem.
2.80212.20Wpływamy na jez. Małe Brzeźno.
3.30211.70Wypływ rzeki w północno - wschodnim krańcu jeziora. To 200m zatrzciniony odcinek łączący jez. Małe Brzeźno i Duże Brzeźno.
3.50211.50Docieramy do jez. Duże Brzeźno.
4.50210.50Wypływ rzeki w północno - wschodnim krańcu jeziora. Płyniemy przez trzcinowisko.
5.50209.50Wpływamy na jez. Morze. Rozwinięta roślinność wodna, dużo ptactwa. Brzegi porasta trzcina.
5.70209.30Wypływ rzeki na północnym brzegu.
6.50208.50Brzeźno Łyńskie - na prawym brzegu dogodne miejsce rozpoczęcia spływu. Przepływamy pod mostem drogowym.
7.20207.80Wpływamy na jez. Kiernoz Mały (pow. 0.54km2). Wypływ rzeki na północnym zachodzie jeziora.
8.00207.00Wpływamy na rzekę i docieramy do jez. Kiernoz Wielki (pow. 0.82km2)
9.00206.00Przed nami długa wyspa w poprzek jeziora a za nią m. Kurki - historyczna granica Warmii.
9.70205.30Z lewej strony ujście rz. Marózka. Przepływamy pod mostem drogowym.
12.20202.80Płyniemy szeroką doliną. Nurt szybki. Wpływamy w południowa zatokę największego na trasie jez. Łańskiego (pow. 11.0km2), bardzo atrakcyjnego krajobrazowo. Na brzegach wiele dogodnych miejsc biwakowych. [UWAGA!] Jezioro jest bardzo dużym akwenem. Przy silnym wietrze tworzy się wysoka fala.
13.50210.50Wpływamy na dużą mieliznę znajdującą się na środku jeziora i oznaczoną kopcem z usypanych kamieni.
14.50200.50Mijamy cypel półwyspu nieistniejącej już leśniczówki Dzierzguny. W tym miejscu jezioro ma największą szerokość.
16.00199.00Mijamy osadę Rybaki (Łańsk) na lewym brzegu.
16.80198.20Z prawej strony mijamy płw. Lalka.
18.50196.50Osiągamy zwężenie jeziora.
20.00195.00Wąską szyją wpływamy na ostatni akwen jeziora. Przed nami wyspa. Prawy brzeg usłany jest wieloma charakterystycznymi pomostami ośrodka rządowego Łańsk.
21.20193.80Przy jednym z pomostów koło plaży ukryte w trzcinowisku ujście rzeki.
21.30193.70Jesteśmy na terenie ośrodka rządowego. Niejednokrotnie ochrona eskortuje aż do momentu opuszczenia terenu.
21.50193.50Przepływamy pod mostem na drodze wewnętrznej.
21.70193.30Zastawka (jeśli zamknięta konieczna przenoska).
22.40192.60Wpływamy na jez. Ustrych (pow. 0.82 km2). Jesteśmy na terenie rezerwatu "Las Warmiński".
22.80192.20Skręcamy w lewo.
24.10190.90Mijamy półwysep na prawym brzegu.
24.70190.30Docieramy do mostu i spiętrzenia wody na potrzeby elektrowni. Przenosimy kajaki poniżej elektrowni.
24.80190.20Zaczyna się przełom rzeki. [UWAGA!] Ten odcinek na długości ok. 4 km ma charakter rzeki górskiej. Liczne powalone drzewa, silny, rwący nurt stwarzają poważne trudności. Większość przeszkód wymaga przenoszenia kajaka górą lub przeciskania spodem. Ten krótki odcinek pochłania wiele godzin. Nie należy podejmować się płynięcia w drugiej połowie dnia. Odcinek trudny i wyczerpujący.
27.80187.20Mijamy kamienne przyczółki spalonego mostu koło nieistniejącej już gajówki Sójka.
28.80186.20Kończy się przełomowy odcinek rzeki. Nurt zwalnia i łagodnieje.
29.50185.50Docieramy do m. Ruś. Na prawym brzegu plaża i dogodne miejsce biwakowe. Przed nami most drogowy i zastawka spiętrzająca wodę na potrzeby stawów hodowlanych. Z prawej strony szalowany drewnem budynek dawnego młyna. Przenosimy kajaki i wodujemy za mostem na lewym brzegu.
31.00184.00Wpływamy w obszar pól uprawnych i łąk. Rzeka płynie leniwie, brzegi porośnięte wysoką trzciną.
36.00179.00Przepływamy pod mostem drogowym. Na lewym brzegu m. Bartąg.
39.50175.50Na prawym brzegu osiedle Brzeziny. Jesteśmy w granicach administracyjnych m. Olsztyn.
40.00175.00Mijamy most w dzielnicy w ciągu ulicy Tuwima.
40.60174.40Ujście rzeki Kortówka na lewym brzegu.
41.00174.00Na lewym brzegu dzielnica Podgrodzie. Mijamy most w ciągu ulicy Obrońców Tobruku i ciepłociąg z kładką dla pieszych.
43.00172.00Most Mariacki (Marienbrücke) w ciągu ulicy Niepodległości i Szpital Miejski na lewym brzegu. Płyniemy zmienionym korytem rzeki (ok. 150m).
43.90171.10Most św. Jakuba (Wilhelmbrücke) pod ul. Pieniężnego. Płyniemy otaczając Stare Miasto ulokowane na prawym brzegu. Widoczna XIVw. katedra i kamienice.
44.10170.90Płyniemy przez park. Przepływamy pod kładką dla pieszych.
44.40170.60Mijamy Most Jana (Johannesbrücke). Dale widoczny gotycki zamek Kapituły Warmińskiej.
44.50170.50Przepływamy pod kładką dla pieszych.
44.70170.30Przepływamy pod Mostem Zamkowym (Steinbrücke).
44.90170.10Przed nami Most Młyński (Wassermühlbrücke) i rozwidlenie koryta. Na lewym brzegu drewniane łapaki kajaków. [UWAGA!] Za mostem wodospad z betonowymi łamaczami kry pod wodą. Spłynięcie grozi śmiercią. Przenosimy kajak kładką pieszą pod mostem aż za wodospad.
45.00170.00Przepływamy pod dwoma wysokimi kamienno-ceglanymi wiaduktami kolejowymi z lat 1872-1892 z łukowymi przęsłami.
45.50169.50Przepływamy pod mostem drogowym. Płyniemy przełomem Łyny przez Las Miejski. Rzeka płynie tu wciętą w wysokie wzgórza doliną porośniętą lasem.
48.00167.00Kończy się przełom Łyny. Rzeka płynie coraz szerzej. Mijamy Most Smętka.
50.00165.00Dopływamy do rozlewiska spowodowanego cofką od elektrowni Łyna z 1907r. Z prawej ujście rz. Wadąg.
50.20164.80Dopływamy do tamy spiętrzającej. Przenoska lewą stroną przy elektrowni.
53.00162.00Rzeka rozszerza się. Płyniemy doliną. Nurt prawie niewidoczny. Most na wysokości m. Redykajny.
55.50159.50Główne koryto rzeki skręca na południowy-zachód. My kierujemy się na północ sztucznie przekopanym na potrzeby elektrowni Brąswałd kanałem. Starorzecze Łyny jest niespławne ze względu na wyschnięte i zarośnięte odcinki.
55.90159.10Elektrownia Brąswałd z 1939r. (z turbinami "Siemensa z 1936r.) i tama z przepławką dla ryb. Przenoska kajaków po betonowej przepławce.
56.30158.70Wpływamy na małe rozlewisko Śledinek (Kesing).
57.50157.50Wpływamy w kanał. Mijamy most na drodze Brąswałd - Kajny.
58.00157.00Kolejny odcinek kanału i wpływamy na jez. Mosąg (pow. 0.92 km2).
58.50156.50Ujście kanału w północnej części jeziora. Most na drodze Brąswałd - Barkweda z trójprzęsłowym jazem regulującym poziom wody w razie awarii elektrowni. Przeciskamy się pod zastawką. Jeśli jest zbyt nisko konieczna przenoska lewym brzegiem.
60.00155.00Połączenie kanału ze starorzeczem. Płyniemy bagnistą doliną.
71.50143.50Most drogowy w m. Kłódka. Na prawym brzegu prywatne pole biwakowe.
80.00135.00Na lewym brzegu osada Knopin. Widoczna kolegiata w m. Dobre Miasto.
86.00129.00Rozwidlenie koryta rzeki. W lewo starorzecze Mała Łyna. Płyniemy prosto sztucznie przekopanym kanałem.
87.00128.00Centrum Dobrego Miasta. Na lewym brzegu kolegiata. Przed nami most drogowy. Przenoska prawą stroną.
88.00127.00Połączenie Małej i Dużej Łyny.
89.00126.00Most drogowy na wysokości osady Kosyń. Z prawej strony las, brzegi wysokie urwiste.
95.00120.00Na lewym brzegu dostrzegalny zespół pałacowy biskupów warmińskich w Smolajnach. Most drogowy. Zaczyna się kolejny przełom Łyny przez las. Prąd szybszy. Brzegi urwiste.
114.50100.50Płyniemy szeroką bagnistą doliną, rzeka meandruje, brzegi silnie porośnięte. Most drogowy na wysokości m. Łaniewo.
127.0088.00Most drogowy na wysokości osady Pilnik.
128.5086.50Most drogowy w m. Lidzbark Warmiński. Płyniemy przez centrum. Na lewym brzegu Stare Miasto i gotycki zamek biskupów warmińskich.
131.5083.50Mijamy zamek.
132.0083.00Dopływamy do rozwidlenia koryta. Zespół elektrowni wodnych. Wybieramy lewą odnogę a następnie przenosimy kajak w dół do rzeki.
132.5082.50Ujście rzeki Symsarna na prawym brzegu. Prąd wartki.
133.0082.00Mijamy wysoki, żelazny kratownicowy most kolejowy wsparty na murowanych filarach.
135.0080.00Prąd zanika, brzegi porasta czarny bez i [UWAGA !] Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i podobne odmiany, należy zachować ostrożność. Przy brzegach wiele obumarłych drzew.
136.5078.50Kolejny kratownicowy most kolejowy wsparty na murowanych filarach.
136.6078.40Rozpoczyna się cofka od elektrowni Wojdyty.
137.0078.00Elektrownia Wojdyty. [UWAGA!] Wysokie niezabezpieczone spiętrzenie na potrzeby elektrowni. Należy zachować szczególną ostrożność by prąd nie poniósł kajaka. W momencie pojawienia się za zakrętem urządzeń elektrowni należy natychmiast skierować się na prawy brzeg do betonowego nabrzeża. Niewygodna ok. 40m przenoska. Elektrownia Wojdyty piętrzy wodę na ok. 4m.
141.5073.50Na lewym brzegu ujście rzeki Elma. Brzegi wysokie z urwistymi, piaszczystymi skarpami. Nurt wartki.
149.0066.00Kolejna elektrownia Kotowo (w 2009 jeszcze w trakcie budowy). Długa niewygodna przenoska lewym brzegiem).
149.5065.50Most drogowy na lokalnej drodze Kotowo-Morawa.
150.0065.00Na lewym brzegu ujście cieku wodnego. Brzegi nadal urwiste, prąd wartki.
164.5050.50Miejscowość Perkujki. Na prawym brzegu dogodne miejsce biwakowe dostosowane dla kajakarzy.
165.0050.00W dalszym biegu prąd wartki, brzegi nadal wysokie i urwiste, zalesione.
172.0043.00Widoczne zabudowania m. Bartoszyce. Mijamy kładkę dla pieszych. Prąd łagodnieje.
172.5042.50Mijamy kratownicowy most żelazny. Jesteśmy w centrum Bartoszyc.
172.8042.20Mijamy kolejną kładkę pieszą.
173.0042.00Mijamy żelazny most kolejowy wsparty na betonowych podporach z łamaczami kry.
174.0041.00Brzegi stały się znowu urwiste. Z piaszczystych skarp osuwają się drzewa. Prąd wartki.
182.8032.20Miejscowość Szylina Mała. Na lewym brzegu dogodne miejsce biwakowe przystosowane dla kajakarzy.
187.8027.20Na prawym brzegu osada Pieny, Brzegi przestają być zalesione. Pojawiają się łąki i pastwiska.
194.3020.70Widoczne zabudowania miejscowości Rygarby.
194.8020.20Ujście rzeki Pisa na prawym brzegu.
196.0019.00Na prawym brzegu mijamy miejsce biwakowe ośrodka wojskowego.
197.0018.00Na lewym brzegu grodzisko a na prawym dogodne miejsce biwakowe przystosowane dla kajakarzy.
198.2016.80Docieramy do m. Sępopol. Na prawym, brzegu zabudowania. Mijamy most drogowy. Zaraz za nim resztki starego mostu [UWAGA!] Przy niskich stanach wody ruiny mogą piętrzyć wodę i konieczna może okazać się przenoska.
198.5016.50Mijamy Stare Miasto po prawej stronie: gotycki kościół pw. św. Michała Archanioła i pozostałości murów XIVw. miejskich z fragmentami baszty.
198.7016.30Mijamy kładkę pieszą.
200.0015.00Na prawym brzegu ujście rzeki Guber z kratownicowym żelaznym mostem drogowym.
201.0014.00Za Sępopolem nurt znacznie zwalania. Zaczęła się cofka spowodowana zrujnowaną już elektrownią w Prawdinsku (Obwód Kaliningradzki) piętrzącą wodę na ok. 14m.
209.505.50Na lewym brzegu widoczne zabudowania koloni m. Stopki.
210.504.50Stanica wodna w Stopkach na lewym brzegu. Dogodne miejsce biwakowe przystosowane dla kajakarzy.
215.000.00Granica Państwa
Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2009r.) © anna majewska


Rzeka Łyna - fotogaleria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   

Wygenerowano w czasie: 0.228 sekundy.
Engine by zoltek