Jesteś w: / » Szlaki kajakowe » Rzeka Rospuda »

"Rzeka Rospuda" - 63.00 km

Dolina Rospudy czyli "nie tędy droga". Szlak niezwykłą rzeką przez obszary chronione w ramach sieci Natura 2000, na skraju Puszczy Augustowskiej. Szlak wije się w niezwykle widowiskowym obszarze polodowcowym, w bagnistej dolinie o wysokim stopniu naturalności, z roślinnością torfowiskową a w korycie rzeki występują licznie głazy narzutowe.

Rospuda płynie poprzez formy rzeźby młodoglacjalnej: jeziora rynnowe, ozy i płaskie powierzchnie sandrowe. Krajobraz ten jest wynikiem działalności lądolodu skandynawskiego w okresie zlodowacenia bałtyckiego. Rynna, w której płynie Rospuda, została wyżłobiona przez potok płynący pod lodowcem, ozy powstały z materiału akumulowanego przez płynącą wodę a sandr to rozległy stożek napływowy, zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych przez wody wypływające spod lodowca.

Na trasie liczne świadectwa kultury materialnej jak dawne młyny w Bakałarzewie i Raczkach, miejsca kultu jak uroczysko Święte Miejsce najprawdopodobniej usytuowane na miejscu dawnego cmentarza i cerkwi, czy pozostałości majątku Paców w Dowspudzie gdzie w XIX w. hrabia Pac sprowadził grupę farmerów szkockich i angielskich, aby upowszechniali wśród miejscowej ludności nowoczesne techniki rolnicze i rzemieślnicze. Osadnicy założyli nową wieś o nazwie Szkocja oraz folwarki: Covenlock, New York (Pruska Wielka), Longwood (Ludwinowo), Linton, Berwik (Korytki) i Bromfield (Józefowo). Pod kierunkiem szkockich mechaników uruchomiono też w 1816r. wytwórnię machin, trzecią tego rodzaju fabrykę w kraju.

Szlak może być kontynuowany Kanałem Augustowskim i dalej rzekami: Nettą,  Biebrzą, Narwią i Wisłą aż do Bałtyku...

Szczegółowy opis szlaku
km
[w dół rzeki]
 
km
[w górę rzeki]
 
Opis 
0.0063.00Miejscowość Filipów - dogodne miejsce rozpoczęcia spływu na południowym krańcu jez. Kamiennego (pow. 0.40km2), poniżej kamiennego, łukowego mostku.
0.4062.60Rzeka bardzo płytka i wąska, dno piaszczyste. Docieramy do mostu w ciągu drogi Suwałki-Kowale Oleckie. Pod mostem płytko i kamieniście.
0.6062.40Nadal płyniemy wąską, płytką rzeką wśród trzcin.
0.9062.10Mijamy lokalny mostek drogowy. Pod mostem płycizny i kamienie. Dalej płyniemy płytką, zatrzcinioną rzeką.
4.8058.20Wpływamy na niewielkie zarośnięte jez. Długie Filipkowskie (pow. 0.25km2).
6.1056.90Cały czas płyniemy na południe i osiągamy wypływ rzeki w trzcinowisku.
6.6056.40Przepływamy pod mostem drogowym w m. Szafranki. Pod mostem kamienie. Dalej nurt wartki.
13.5049.50Przepływamy pod mostem drogowym w m. Matłak. Pod mostem kamienie.
13.7049.30Wpływamy na rynnowe jez. Garbas (pow. 1.45km2). Jezioro otoczone niezwykłymi polodowcowymi formami jak ozy.
14.6048.40Płyniemy na południe i osiągamy wypływ rzeki. Mijamy mostek. Przed nami odcinek rzeki z szybkim nurtem i powalonymi drzewami.
15.0048.00Mijamy kolejny lokalny mostek drogowy.
15.6047.40Wpływamy na niewielkie jez. Głębokie.
16.1046.90Przy wypływie rzeki drewniana kładka i bystrze z kamieniami. Zaczyna się odcinek rzeki z wartkim nurtem, powalonymi drzewami i głazami w korycie. Płyniemy zalesionym odcinkiem z wysokimi niekiedy brzegami.
19.0044.00Rzeka rozszerza się tworząc rozlewisko przed młynem z przełomu XIX/XX wieku.
20.2042.80Docieramy do m. Bakałarzewo. Przy młynie przenoska ok. 50m. lewym brzegiem. Kajaki wodujemy pod łukowym mostem drogowym.
20.4042.60Wpływamy na kolejne rynnowe jez. Sumowo (pow. 77.40km2) na lewym brzegu widoczny kościół p.w. św. Jakuba Apostoła z 1936r. Nadal kierujemy się na południe.
24.9038.10Pod koniec jezioro zwęża się w kierunku wschodnim. Osiągamy wypływ rzeki. Płyniemy szeroką, malowniczą rzeką wśród drzew.
25.9037.10Przepływamy pod mostem drogowym w m. Kotowina. Płyniemy szeroką rzeką wśród podmokłych łąk. Nurt leniwy.
27.7035.30Ujście rzeki do niewielkiego jez. Okragłe (pow. 0.44km2).
28.6034.40Wypływ rzeki zaraz za jedyną widoczną na prawym brzegu rybaczówką, przy ścianie lasu, w kierunku południowo-zachodnim.
31.2031.80Ujście rzeki do niezwykle wąskiego rynnowego jez. Bolesty (pow. 1.30km2) położonego wśród atrakcyjnych form polodowcowych.
34.7028.30Wypływ rzeki na końcu wąskiej szyi jeziora.
34.5028.50Mijamy most drogowy w m. Małe Raczki.
35.2027.80Dopływamy do tamy elektrowni wodnej w dawnym młynie w m. Małe Raczki. Na lewym brzegu pole biwakowe. Kajaki przenosimy lewym brzegiem i wodujemy poniżej elektrowni.
36.0027.00Za elektrownią wpływamy w zalesiony odcinek rzeki o szybkim nurcie i licznych płyciznach. Mijamy głazy narzutowe w korycie rzeki.
38.1024.90Nisko zawieszony kratownicowy most kolejowy.
39.2023.80Przepływamy pod mostem drogowym w m. Raczki. Nadal kamienisty odcinek rzeki.
41.4021.60Mijamy drewnianą kładkę w m. Dowspuda, rzeka rozszerza się. Niedaleko na prawym brzegu ruiny pałacu w stylu neogotyku angielskiego Paców z zachowanym portykiem.
44.5018.50Mijamy most w ciągu drogi Kuriaki-Sucha Wieś. Niedaleko na lewym brzegu pole biwakowe. Dalej wpływamy w zalesiony obszar, z wysokimi brzegami i głazami w nurcie.
49.7013.30Docieramy do uroczyska Święte Miejsce - miejsce kultu najprawdopodobniej usytuowane na miejscu dawnego cmentarza i cerkwi. Za drewnianym mostem drogowym, na lewym brzegu pole namiotowe.
53.0010.00Przepływamy pod mostkiem na lokalnej leśnej drodze. Wpływamy w obszar bagien Doliny Rospudy - torfowisk bogatych w rzadką florę i faunę.
61.002.00Rospuda zaczyna się rozszerzać, nurt leniwieje całkowicie. Z lewej strony ujście rz. Blizna.
63.000.00Ujście do jez. Rospuda Augustowska (pow. 1,04km2) i umowny koniec szlaku kajakowego.
Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2010r.) © anna majewska


Rzeka Rospuda - fotogaleria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   

Wygenerowano w czasie: 0.185 sekundy.
Engine by zoltek