Jesteś w: / » Szlaki kajakowe » Rzeka Dajna »

"Rzeka Dajna" - 30.20 km

Szlak rz. Dajna to system rynnowych jezior połączonych ciekiem wodnym tworzących Rynnę Mrągowską. Rzeka płynie przez Pojezierze Mrągowskie będące częścią Pojezierza Mazurskiego oraz Nizinę Sępopolską będącą częścią Niziny Staropruskiej. Dajna ma swoje źródła na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, przepływa przez szereg jezior Rynny Mrągowskiej a na odcinku kilku kilometrów przebija się poprzez przełom morenowy Pojezierza Mrągowskiego i uchodzi do rz. Guber. Krajobraz rzeki jest mocno zróżnicowany, na wielu odcinkach rzeka wcina się w leśne wąwozy, jej dno jest płytkie i kamieniste a na innych odcinkach leniwie, wije się zabagnioną doliną robiąc wrażenie bagien i mokradeł Luizjany. Ta różnorodność powoduje, że szlak jest niezwykle atrakcyjny a duża ilość jezior umożliwia biwakowanie. Na rzece istnieje wiele małych elektrowni wodnych oraz kilka interesujących konstrukcji mostowych.

  • Elektrownia "Pilec" - elektrownia funkcjonuje od 1989r. w zespole dawnego młyna z ok. 1910r. i wykorzystuje jego siłownię z turbiną "Francisa" z wałem poziomym, różnica poziomów wody wynosi 5,50m.
  • Elektrownia "Niewodnik I" - istnieje od 1989r. na ruinach dawnego młyna wodnego z poł. XVIw., obecny układ hydrotechniczny ukształtowano na pocz. XXw., w elektrowni zainstalowano dwie turbiny "śmigłowe" o średnicy 395 i 700 mm, woda spada z wysokości 2,40m.
  • Elektrownia "Niewodnik II" - obiekt powstał w 1994r. i jest elektrownią z największą w województwie warmińsko-mazurskim różnicą poziomów wody - 9,00m.
  • Elektrownia "Stachowizna" - powstała w 1992r. na ruinach dawnego młyna wodnego z XVIw., obecny układ hydrotechniczny powstał na pocz. XXw., w elektrowni zainstalowano trzy turbiny "śmigłowe", woda spada z wysokości 4,20m.
  • Elektrownia "Pręgowo" - obiekt powstał w 1993r, woda spada tu z wysokości 7,50m na dwie turbiny o mocy 75 kW każda.
  • Elektrownia "Smokowo" - powstała przy osadzie Nowy Młyn w 1986r. na reliktach dawnego młyna z XIVw. i elektrowni z XIX/XXw, zamontowano dwie turbiny "śmigłowe", elektrownia funkcjonowała do 1997r.
  • Elektrownia "Biedaszki I" - z końca XXw., znajduje się kilkadziesiąt metrów od ujścia rz. Dajna do rz. Guber, jej moc nominalna wynosi ok. 150 kW.

Szlak rz. Dajna jest szlakiem łatwym, jednakże ze względu na liczne elektrownie i przenoski jest szlakiem uciążliwym.

Szlak można bezpośrednio kontynuować rzekami: Guber i Łyna. Po załatwieniu odpowiednich formalności można płynąć do rz. Pregoły na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.
Szczegółowy opis szlaku
km
[w dół rzeki]
 
km
[w górę rzeki]
 
Opis 
0.0030.20Miejscowość Wierzbowo (nazwa od rosnących w całej okolicy wierzb) - nad jez. Wągiel (pow. 1.60 km2), w pobliżu ośrodka wypoczynkowego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dogodne miejsce rozpoczęcia spływu.
0.1030.10Kierujemy się w prawu, w kierunku północnym wąską szyją rynnowego jeziora.
0.8029.40Osiągamy wypływ rz. Dajna. Płyniemy wąską rzeczką w dolinie. Brzegi często wysokie.
1.0029.20Dolina przechodzi w zadrzewiony jar z kamienistym dnem.
1.4028.80Docieramy do betonowego przepustu pod drogą lokalną. Konieczna przenoska.
1.7028.50Dalej płyniemy nadal zadrzewioną doliną wśród wzniesień. Rzeka płytka, dno piaszczysto-kamieniste. Zdarzają się druciane ogrodzenia w poprzek rzeki.
1.9028.30W skarpach wiele źródeł wysiękowych uchodzących do koryta rzeki. Nadal płytko, częściowo konieczne jest holowanie kajaka.
2.0028.20Zbliżamy się do m. Wierzbowo. Brzegi usłane głazami.
2.0528.15Na wysokości zabudowań bardzo rwący, spieniony nurt i głazy na dnie. [UWAGA!] ten odcinek nie jest możliwy do spłynięcia. To prawdopodobnie pozostałość po dawnym młynie. Należy ostrożnie przeprowadzić kajak pod prowizoryczną kładką za bystrze.
2.1028.10Docieramy do kolejnego betonowego przepustu pod drogą w m. Wierzbowo. Jest to 20m. przepust z betonowych kręgów. Przy odpowiednio niskim stanie wody możliwe przeciśnięcie się z kajakiem. Jednakże może to być niebezpieczne, szczególnie dla wrażliwych na ciasne przestrzenie osób. Drugi wariant to ok. 50m. przenoska prawym brzegiem.
2.2028.00Dalej płyniemy nadal wąską i płytką rzeką.
2.4027.80Ujście rz. Dajna do rynnowego jez. Wierzbowskie (pow. 1,00 km2). Kierujemy się na północ, zgodnie z kierunkiem ukształtowania rynny jeziornej.
4.8025.40Na północnym skraju jeziora osiągamy wypływ rzeki.
4.9025.30Płyniemy leniwie wijącą się rzeką przez zabagniony teren, częściowo zalesiony a częściowo otwarty, zatorfiony. Rzeka szeroka i meandrująca.
5.6024.60Osiągamy most w ciągu drogi krajowej nr 16 z betonowym, łukowym przęsłem.
5.7024.50Następnie przepływamy pod mostem kolejowym linii Mrągowo-Mikołajki o łukowym kamienno-ceglanym przęśle.
5.8024.40Tuż za mostem wpływamy na jez. Czos (pow. 2.80 km2). Na lewym brzegu zabudowa miejska m. Mrągowo.
8.0022.20Mijamy linię promu kursującego z Mrągowa na Górę Czterech Wiatrów.
9.2021.00Osiągamy Półwysep Czterech Wiatrów i zmierzamy na przeciwległy, północno-zachodni brzeg do wypływu rzeki.
10.0020.20Płyniemy długim przepustem pod drogą krajową nr 59 z kamienno-betonowym, łukowym przęsłem. Przed przepustem kładka piesza i niewielki próg możliwy do przepłynięcia przy wyższym stanie wody.
10.1020.10Dalej rzeka płynie w zadrzewionym obszarze przedmieściami m. Mrągowo. Rzeka płytka, dno piaszczyste.
11.1019.10Mijamy betonowy most drogowy w ciągu drogi Mrągowo-Młynowo.
11.2019.00Docieramy do tamy gospodarstwa rybackiego w Młynowie (dawnej osadzie młyńskiej). Przenosimy kajaki ok. 100m przez teren stawów hodowlanych.
11.5018.70Docieramy do jez. Czarne (pow. 0.80 km2) i kierujemy się na jego przeciwległy brzeg.
13.0017.20Osiągamy wypływ rzeki. Wpływamy w podmokły, leśny teren. Krajobraz przypomina bagna Luizjany.
13.5016.70Docieramy do przepustu z betonowych kręgów pod leśną drogą. Konieczna przenoska lewym brzegiem. Poniżej przepustu kamienie.
13.8016.40Ujście rzeki do jez. Kot (pow. 0.45 km2). Trzymamy się lewego brzegu.
14.2016.00Wypływ rzeki w południowej części jeziora.
14.3015.90Płyniemy w obszarze leśnym, szeroką, leniwą rzeką.
14.5015.70Przepływamy pod łukowym przepustem sklepionym blachą falistą w ciągu drogi Mragowo-Szestno.
14.6015.60Ujście rz. Dajna do jez. Juno (pow. 3.80 km2). Jez. Juno jest bardzo dużym akwenem. [UWAGA!] Przy silnym wietrze tworzy się wysoka fala.
14.8015.40Kierujemy się w prawo i płyniemy wzdłuż brzegu na północny-zachód zwężającą się szyją jeziora.
16.2014.00Mijamy wysoko wyniesiony półwysep na lewym brzegu.
19.7010.50Wypływ rzeki z jez. Juno.
19.9010.30Przepływamy pod łukowym mostem drogowym w m. Kiersztanowo. Dalej płyniemy szeroko rozlaną rzeką.
20.2010.00Ujście rzeki do jez. Kiersztanowskie (pow. 1.50 km2). Kierujemy się na północny-zachód wąską szyją jeziora.
23.107.10Przepływamy przez przewężenie jeziora i trzymając się prawego brzegu płyniemy do końca zatoki.
24.206.00Wypływ rzeki na północno-zachodnim skraju zatoki. Wpływamy w obszar torfowiskowego lasu. Rzeka szeroka.
24.705.50Rzeka zaczyna się zwężać. Przy brzegach głazy narzutowe. Nurt przyspiesza.
24.805.40Rozpoczyna się silne bystrze. W dnie kamienie. [UWAGA!] Przy niskim stanie wody niemożliwe do spłynięcia. Przy wyższym jedynie odpowiednimi kajakami.
24.905.30Bystrze się kończy a nurt uspokaja.
25.304.90Wpływamy na niewielkie jez. Śpigiel (pow. 0.10 km2).
25.704.50Wypływ rzeki po przeciwnej stronie jeziorka, w kierunku północnym.
26.703.50Płyniemy szeroką rzeką wśród niewielkich wzniesień a następnie w obszarze leśnym. Brzegi częściowo wysokie.
27.402.80Przepływamy pod dwuprzęsłowym mostem w ciągu drogi Pilec-Lembruk o łukowych kamienno-ceglanych przęsłach.
27.502.70Rozpoczyna się cofka od spiętrzenia przy dawnym młynie w m. Pilec. Na brzegach zabudowa mieszkalna.
27.802.40Docieramy do młyna, w którym obecnie funkcjonuje elektrownia i hotel. Dobijamy do nabrzeża pomiędzy dwoma przepustami drogowymi kierującymi wodę do kanału roboczego i kanału ulgi. Przenosimy kajaki poniżej elektrowni i wypływu z kanału roboczego z prawej strony budynku, po wąskich schodkach. [UWAGA!] Poniżej elektrowni płytko i kamieniście oraz szybki nurt.
28.002.20Dalej rzeka spokojna w szerokim korycie. Na brzegach starodrzew.
28.601.60Ujście rzeki do jez. Dejnowa (pow. 1.25 km2).
29.400.80Trzymając się prawego brzegu osiągamy wypływ rzeki w kierunku północnym. Dalej rzeka płynie na wschód.
29.500.70Rzeka szeroko rozlana, co jest spowodowane cofką od kolejnej zapory przy dawnym młynie a obecnie elektrowni, w dawnej osadzie Niewodnica. Dawniej funkcjonowała tu papiernia napędzana kołem wodnym.
30.200.00Przybijamy pomiędzy urządzeniami hydrotechnicznymi elektrowni wodnej. Tu konieczna jest uciążliwa 700m przenoska, częściowo przez teren elektrowni a następnie z prawej strony zabudowań aż za stawy hodowlane.
  c.d.n. [kilometraż liczony dla opisanego odcinka]
Opracowano na podstawie dostępnych informacji oraz obserwacji własnych (wg stanu na 2011r.) © anna majewska


Rzeka Dajna - fotogaleria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   

Wygenerowano w czasie: 0.252 sekundy.
Engine by zoltek